Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. - Organy Spółki

ORGANY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Województwa Łódzkiego działa jako Zgromadzenie Wspólników Spółki Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o.o. w następującym składzie:

Marszałek Województwa – Pan Grzegorz Schreiber

Wicemarszałek - Pan Zbigniew Ziemba

Wicemarszałek - Pan Grzegorz Wojciechowski

Członek Zarządu - Pan Andrzej Górczyński

Członek Zarządu - Pan Robert Baryła

 

Rada Nadzorcza

Aktualny skład:

Pan Łukasz Gędek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pani Edyta Wieczorek-Wieczorkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Eliza Wysocka – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki

Skład Zarządu (od 02.12.2020r.)

Pan Sławomir Kalwinek Wiceprezes Zarządu Spółki

 

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu albo Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

 

Prokurent:

Iwona Thomas - Stachacz