Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

Organy Spółki - Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

ORGANY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Województwa Łódzkiego działa jako Zgromadzenie Wspólników Spółki Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o.o. w następującym składzie:

Marszałek Województwa – Pan Grzegorz Schreiber

Wicemarszałek - Pan Piotr Adamczyk

Wicemarszałek - Pan Zbigniew Ziemba

Członek Zarządu - Pan Robert Baryła

Członek Zarządu - Pan Andrzej Górczyński

 

Rada Nadzorcza

Aktualny skład:

Pan Adam Dygas – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Maciej Wejman – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pani Zofia Szymańska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Kamil Gniatkowski - Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki

Skład Zarządu (od 15.04.2022r.)

Pan Waldemar Drozd Prezes Zarządu Spółki

Pan Sławomir Kalwinek Wiceprezes Zarządu Spółki

 

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu albo Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

 

Prokurent:

Iwona Thomas - Stachacz