Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

Ogłoszenia - Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. księgowości

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalisty ds. księgowości

w wymiarze ½ etatu

 

Wytwórnia Filmów Oświatowych jest prężnie i nieprzerwalnie działającą od 1949 roku instytucją, świadczącą usługi w szerokim zakresie produkcji i edukacji filmowej. W ramach działalności Wytwórni zrealizowaliśmy blisko 4 500 pozycji filmowych – dokumentalnych, oświatowych, fabularnych i reklamowych. Posiadamy bogate archiwum gromadzące cenne zbiory filmowe o różnorodnej tematyce i unikatowej wartości historycznej i artystycznej. Na przestrzeni wielu lat wyznaczaliśmy trendy, tworząc niepowtarzalny styl swoich produkcji. Nie tylko aktywnie tworzymy nowe propozycje filmowe, ale również zajmujemy się świadczeniem usług związanych ze sprzedażą licencji oraz realizujemy warsztaty edukacji filmowej prowadzone przez profesjonalnych filmowców. W związku z szeroką działalnością Wytwórni otwieramy nabór na stanowisko:

Specjalisty ds. księgowości

 

Zakres obowiązków:

 • wystawianie faktur sprzedaży krajowych i zagranicznych,
 • ewidencjowanie zdarzeń gospodarczych w rejestrach sprzedaży i zakupu zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa i ustawą o rachunkowości,
 • księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych,
 • księgowanie list płac i uzgadnianie rozrachunków publiczno-prawnych,
 • księgowanie innych zdarzeń gospodarczych: delegacji, RMK i RMP,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie i księgowanie odpisów umorzeniowych,
 • uzgadnianie sald i monitorowanie rozrachunków, potwierdzanie sald z kontrahentami,
 • uzgadnianie rejestrów VAT, terminowe sporządzanie JPK_VAT rozliczanie WNT, WDT, importu/eksportu oraz ich weryfikacja,
 • uczestniczenie w pracach zamknięcia roku i badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
 • przygotowywanie zestawień i raportów na potrzeby Spółki;

Oferujemy:

 • zatrudnienie na warunkach umowy o pracę (1/2 etatu),
 • interesującą i satysfakcjonującą pracę w branży filmowej,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia w dynamicznym środowisku Wytwórni Filmowej,
 • możliwości rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • świadczenia socjalne w ramach ZFŚS,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Wymagania:

 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku księgowym w firmie (pełna księgowość) - warunek konieczny,
 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowany kierunek rachunkowość,
 • praktyczna znajomość przepisów dot. rachunkowości oraz przepisów podatkowych (VAT, PDOF, PDOP, ordynacji podatkowej i Rozporządzeń MF),
 • znajomość programu księgowego klasy ERP, enova365 będzie dodatkowym atutem,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • dobra organizacja pracy własnej, terminowość, sumienność, dokładność i systematyczność, odporność na stres,
 • pozytywne nastawienie do pracy, komunikatywność i wysoka kultura osobista i umiejętność budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami;

Prosimy o przesłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych obejmujących CV oraz list motywacyjny na adres rekrutacja@wfo.com.pl do dnia 31 grudnia  2023 roku. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Do aplikacji prosimy o załączenie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie danych osobowych) przez Wytwórnię Filmów Oświatowych Sp. z o.o.”

Nabór na stanowisko Specjalisty IT

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. 

ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty IT

Zakres obowiązków:

Wykonanie wszelkich prac związanych z obsługą informatyczną Spółki, w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowej i bezawaryjnej pracy infrastruktury IT;
 • rozwiązywanie zdalne i lokalne problemów sprzętowych i programowych na stacjach roboczych użytkowników;
 • instalacja i konfiguracja sprzętów biurowych i komputerowych;
 • obsługa sieci informatycznej, w tym światłowodowej;
 • współpraca z zewnętrznymi serwisami sprzętu i oprogramowania;
 • wsparcie przy pracach inwentaryzacyjnych i utrzymania infrastruktury IT;
 • obsługa systemów storage’owych, w tym systemów open source;
 • zarządzanie systemami monitorującymi infrastrukturę IT.

Nasze wymagania

 • wykształcenie o profilu IT lub pokrewnym;
 • znajomość konfiguracji i instalacji systemów z rodziny Windows;
 • umiejętność testowania, diagnozowania urządzeń (desktopy, laptopy, urządzenia mobilne, drukarki);
 • znajomość FFMPEG;
 • umiejętność obsługi systemów storage’owych, w tym systemów open source;
 • znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność i umiejętność budowania relacji ze współpracownikami;
 • dobra organizacja pracy własnej, terminowość, sumienność, dokładność i systematyczność w pracy;
 • pozytywne nastawienie do pracy, komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • zdolność do prowadzenia procesów wg procedur;
 • umiejętność pracy w warunkach zwiększonego natężenia pracy i terminów.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na warunkach umowy o pracę (etat);
 •  interesującą i satysfakcjonującą pracę w branży filmowej;
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia w dynamicznym środowisku Wytwórni Filmowej;
 • możliwości rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • świadczenia w ramach ZFŚS;
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Prosimy o przesłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych obejmujących CV oraz list motywacyjny na adres wfo@wfo.com.pl do dnia 25 stycznia  2023 roku. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Do aplikacji prosimy o załączenie poniższej klauzuli:

                                                                                                           
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie danych osobowych) przez Wytwórnię Filmów Oświatowych Sp. z o.o.”

Nabór na stanowisko Archiwistki/Archiwisty

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko archiwistki/archiwisty

 

Wytwórnia Filmów Oświatowych jest prężnie i nieprzerwalnie działającą od 1949 roku instytucją, świadczącą usługi w szerokim zakresie produkcji i edukacji filmowej. W ramach działalności Wytwórni zrealizowaliśmy blisko 5000 pozycji filmowych – dokumentalnych, oświatowych, fabularnych i reklamowych. Posiadamy bogate archiwum gromadzące cenne zbiory filmowe o różnorodnej tematyce i unikatowej wartości historycznej i artystycznej. Na przestrzeni wielu lat wyznaczaliśmy trendy, tworząc niepowtarzalny styl swoich produkcji. Nie tylko aktywnie tworzymy nowe propozycje filmowe, ale również zajmujemy się świadczeniem usług związanych ze sprzedażą licencji oraz realizujemy warsztaty edukacji filmowej prowadzone przez profesjonalnych filmowców. Jesteśmy głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi. W związku z szeroką działalnością Wytwórni otwieramy nabór na stanowisko:

 

Archiwistki /Archiwisty

 

Zakres obowiązków:

Wykonanie wszelkich prac związanych z obsługą archiwum zakładowego, w szczególności:

 • rozpoznanie i przejmowanie dokumentacji ze zbiorów WFO;
 • porządkowanie przejętej dokumentacji oraz wsparcie w jej ewidencjonowaniu;
 • organizacja przechowywania i zabezpieczenia zgromadzonej dokumentacji i materiałów audiowizualnych;
 • przygotowanie zasobów do digitalizacji;
 • opracowanie i publikowanie zdigitalizowanej dokumentacji na potrzeby prezentacji na cyfrowej platformie dostępowej;
 • przeprowadzanie kwerend archiwalnych;
 • udostępnianie dokumentacji wewnętrznym i zewnętrznym użytkownikom zasobu;
 • przeprowadzanie skontrum dokumentacji;
 • ocenianie stanu zachowania zbiorów i kierowanie ich do napraw lub konserwacji;
 • udział w komisyjnym brakowaniu dokumentacji;
 • sporządzanie sprawozdań z ww. obowiązków i stanu dokumentacji i materiałów audiowizualnych w magazynach.

Nasze wymagania

 • dobra organizacja pracy własnej, terminowość;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • pozytywne nastawienie do pracy, komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • sumienność, dokładność i systematyczność w pracy;
 • zdolność do prowadzenia procesów wg procedur;
 • umiejętność pracy w warunkach zwiększonego natężenia pracy i terminów;
 • mile widziany ukończony kurs I stopnia lub II stopnia dla pracowników biurowych i osób zatrudnionych w archiwach zakładowych i składnicach akt;
 • wykształcenie co najmniej średnie.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na warunkach umowy o pracę (etat);
 •  interesującą i satysfakcjonującą pracę w branży filmowej;
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia w dynamicznym środowisku Wytwórni Filmowej;
 • możliwości rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • świadczenia w ramach ZFŚS;
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Prosimy o przesłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych obejmujących CV oraz list motywacyjny na adres wfo@wfo.com.pl do dnia 12 grudnia  2022 roku. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Do aplikacji prosimy o załączenie poniższej klauzuli:

                                                                                                           
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie danych osobowych) przez Wytwórnię Filmów Oświatowych Sp. z o.o.”

Nabór na stanowisko Pracownika administracyjno-biurowego

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego

 

Wytwórnia Filmów Oświatowych jest prężnie i nieprzerwalnie działającą od 1949 roku instytucją, świadczącą usługi w szerokim zakresie produkcji i edukacji filmowej. W ramach działalności Wytwórni zrealizowaliśmy blisko 5000 pozycji filmowych – dokumentalnych, oświatowych, fabularnych i reklamowych. Posiadamy bogate archiwum gromadzące cenne zbiory filmowe o różnorodnej tematyce i unikatowej wartości historycznej i artystycznej. Na przestrzeni wielu lat wyznaczaliśmy trendy, tworząc niepowtarzalny styl swoich produkcji. Nie tylko aktywnie tworzymy nowe propozycje filmowe, ale również zajmujemy się świadczeniem usług związanych ze sprzedażą licencji oraz realizujemy warsztaty edukacji filmowej prowadzone przez profesjonalnych filmowców. Jesteśmy głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi. W związku z szeroką działalnością Wytwórni otwieramy nabór na stanowisko:

Pracownik administracyjno-biurowy

Zakres obowiązków:

Wykonanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem i obsługą sekretariatu, w szczególności:

 • obsługa gości odwiedzających firmę oraz kreowanie pozytywnego wizerunku firmy przy pierwszym kontakcie z klientem;
 • Zapewnienie płynnego przepływu informacji w firmie;
 • Kompleksowa obsługa centrali telefonicznej;
 • Koordynacja obiegu korespondencji oraz wszelkiej dokumentacji;
 • Obsługa obiegu dokumentów księgowych w firmie;
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji;
 • Organizacja podróży służbowych (zamawianie biletów, rezerwacje hoteli itp.);
 • Bieżące kontakty z firmami kurierskimi i dostawcami;
 • Zaopatrzenie biura w artykuły biurowe, spożywcze i higieniczne;
 • Wsparcie administracyjne zespołu;
 • Prowadzeniu biura i zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania;
 • Dbanie o porządek na terenie biura;
 • Obsługa urządzeń biurowych.

Nasze wymagania

 • Dyspozycyjność;
 • Komunikatywność, wysokie zdolności interpersonalne;
 • Bardzo wysoka kultura osobista;
 • Uczciwość, skrupulatność, pracowitość, bezkonfliktowość, kreatywność;
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność efektywnego zarządzania czasem
 • Pozytywne nastawienie do ludzi i entuzjazm w działaniu;
 • Biegła obsługa komputera i znajomość pakietu MS Office;
 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Znajomość języka angielskiego – mile widziana;
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B – mile widziane.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na warunkach umowy o pracę (etat),
 • interesującą i satysfakcjonującą pracę w branży filmowej,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia w dynamicznym środowisku Wytwórni Filmowej,
 • możliwości rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • świadczenia w ramach ZFŚS;
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Prosimy o przesłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych obejmujących CV oraz list motywacyjny na adres wfo@wfo.com.pl do dnia 12 grudnia  2022 roku. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Do aplikacji prosimy o załączenie poniższej klauzuli:

                                                                                                           
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie danych osobowych) przez Wytwórnię Filmów Oświatowych Sp. z o.o."

Nabór na stanowisko Głównego księgowego

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego Spółki

 

Wytwórnia Filmów Oświatowych jest prężnie i nieprzerwalnie działającą od 1949 roku instytucją, świadczącą usługi w szerokim zakresie produkcji i edukacji filmowej. W ramach działalności Wytwórni zrealizowaliśmy blisko 4 500 pozycji filmowych – dokumentalnych, oświatowych, fabularnych i reklamowych. Posiadamy bogate archiwum gromadzące cenne zbiory filmowe o różnorodnej tematyce i unikatowej wartości historycznej i artystycznej. Na przestrzeni wielu lat wyznaczaliśmy trendy, tworząc niepowtarzalny styl swoich produkcji. Nie tylko aktywnie tworzymy nowe propozycje filmowe, ale również zajmujemy się świadczeniem usług związanych ze sprzedażą licencji oraz realizujemy warsztaty edukacji filmowej prowadzone przez profesjonalnych filmowców. W związku z szeroką działalnością Wytwórni otwieramy nabór na stanowisko:

Głównego księgowego

 

Zakres obowiązków:

Wykonanie wszelkich prac zgodnie z przepisami prawa wyznaczającymi obowiązki głównych księgowych i z zasadami rachunkowości związanymi z działaniami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym Wspólnikiem jest Województwo Łódzkie. Do zadań Głównego księgowego należeć będzie w szczególności:

 • prowadzenia rachunkowości jednostki;
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywania wstępnej kontroli:

 a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

 b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 • sprawy kadrowe i płacowe;
 • prowadzenie rozliczeń realizowanych projektów kulturalnych;
 • administrowanie nieruchomością WFO.

 

Oferujemy:

•    zatrudnienie na warunkach umowy o pracę (pełen etat),

 • interesującą i satysfakcjonującą pracę w branży filmowej,

• możliwość zdobycia cennego doświadczenia w dynamicznym środowisku Wytwórni Filmowej,

•    możliwości rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

Wymagania:

1. Spełnienie jednego z poniższych warunków:

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Dobra znajomość pakietu MS Office.

3. Mile widziana znajomość programu księgowego Enova.

4. Obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

5. Samodzielność i dyspozycyjność.

Prosimy o przesłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych obejmujących CV oraz list motywacyjny na adres wfo@wfo.com.pl do dnia 10 listopada 2021 roku. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Do aplikacji prosimy o załączenie poniższej klauzuli:

                                                                                                           
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie danych osobowych) przez Wytwórnię Filmów Oświatowych Sp. z o.o.”

Ogłoszenia

 •  

  Ogłoszenie o pracę na stanowisku Specjalista ds. mediów i promocji

   

  Zakres obowiązków:

  - dbałość o wizerunek spółki w mediach społecznościowych,

  - opracowywanie materiałów i informacji na potrzeby wizerunkowe spółki, w tym do mediów społecznościowych,

  - prowadzenie działań marketingowych, w tym akcji sprzedażowych,

  - przygotowywanie i prowadzenie samodzielnych projektów marketingowych,

  - udział w produkcji filmowej i tv spółki,
  - przygotowywanie niezbędnych dla spółki umów.

   

  Wymogi niezbędne:

  - wykształcenie wyższe,

  - znajomość języka polskiego i języka angielskiego.

  - doświadczenie w branży filmowej,

  - doświadczenie w prowadzeniu profili firmowych w mediach społecznościowych (Vimeo, You tube, Instagram, Facebook)

  - znajomość obsługi komputera m.in. w ramach pakietu MS Office,

  - umiejętność komputerowego projektowania grafik m.in. w środowisku Apple,

  - dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, mobilność, zdolności negocjacyjne, dobra organizacja pracy.

   

  Mile widziane:

  - doświadczenie dziennikarskie

  - prawo jazdy kat. B

   

  Miejsce pracy:
  Łódź (biuro oraz praca w terenie)

   

  Wymiar pracy:

  1 etat, umowa na czas określony.

   

  Udokumentowaną ofertę wraz z CV należy złożyć w siedzibie spółki do dnia 29.07.2020 roku do godz.15.00.

  Rozwiń artykuł
 • Na tej stronie będą publikowane ogłoszenia.

  Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony.

  Rozwiń artykuł Na tej stronie będą publikowane ogłoszenia.