Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

Status prawny - Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

STATUS PRAWNY

Spółka została wpisana dnia 12.12.2011r. do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000404953.


NIP: 724-00-05-294

REGON: 101329957

Kapitał Zakładowy w wysokości 13.564.650 zł opłacony w całości.


Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

 

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. powstała w wyniku komercjalizacji Państwowej Instytucji Filmowej pod nazwą „Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych” z siedzibą w Łodzi.

 

Spółka jest następcą prawnym i kontynuatorem działalności filmowej prowadzonej od 1945 r. między innymi przez  Dział Filmu Oświatowego Instytutu Filmowego  oraz utworzonej w  1949 r. Wytwórnię Filmów Oświatowych.

 

W dniu 12 lipca 2012 r. udziały Spółki zostały przez Skarb Państwa nieodpłatnie przekazane Samorządowi Województwa Łódzkiego.