Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw - Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Informacje ogólne

 

W sprawach związanych z przedmiotem działalności Spółki można zgłaszać się kierując pisma na adres Spółki lub osobiście w sekretariacie Spółki.

 

Sprawy załatwiane są w kolejności ich wpływu, chyba, że z uwagi na szczególny interes społeczny lub inne szczególne przesłanki, uzasadniona jest odmienna kolejność załatwienia.

 

Sprawy rozpatrywane są w formie pisemnej. W szczególnych przypadkach, gdy przedmiot sprawy na to pozwala, dopuszczalna jest ustna forma jej załatwienia. Dotyczy to zwłaszcza spraw wniesionych ustnie bezpośrednio lub telefonicznie.

Szczegółowe dane kontaktowe w  zakładce Dane Spółki