Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. - Przetargi

Budowa i wdrożenie portalu online do archiwizacji i sprzedaży filmów WFO wraz ze wsparciem technicznym

Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariancie 2, o którym mowa w art. 275 pkt 2 Pzp  pn.: Budowa i wdrożenie portalu online do archiwizacji i sprzedaży filmów WFO  wraz ze wsparciem technicznym.

Znak spawy: WFO.261.1.2021

Termin składania ofert: 11.05.2021 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.05.2021 r. o godz. 12:00